สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

เพิ่มเว็บ (Add Url)

MeTukYanG Directory : การศึกษา : อื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
คำแนะนำในการเพิ่มเว็บ

 • ให้เพิ่มเว็บให้ตรงหมวดหมู่ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและผลประโยชน์ของคุณเอง
 • อย่าเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ในทุก ๆ คำ ให้เขียนเฉพาะคำขึ้นต้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเพิ่มเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่ตรงกับเนื่อหาของเว็บคุณหรือไม่
 • ถ้าคุณเพิ่มเว็บไซต์ไม่ตรงหมวดหมู่ เว็บของคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับการอนุมัติช้ากว่าปกติ
  กรอกข้อมูลเว็บ:

  ที่อยู่เว็บ (Url)
  หัวเว็บ (Title) (5-100 characters)
  คำอธิบาย (Description) (50-200 characters)
  คำค้นหา (Keywords) (20-200 characters)


 • โหลดเพลง mp3 โหลดเพลงฮิต  Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
  Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com